#295 Kein Kauf von Bitcoin mit Kreditkarte, China Crackdown & Leci Gou vs Cryptokitties

http://bitcoin-informant.de/2018/02/06/295-kein-kauf-von-bitcoin-mit-kreditkarte-china-crackdown-leci-gou-vs-cryptokitties Hey Bitcoin Fans, Willkommen zur Bitcoin-Informant Show Nr. 295….